Ogled tovarne

Tovarna Štiri

cargo warehouse
skladišče tovora
back seam
zadnji šiv
circular loom
krožni statvi
coating workshop
delavnica prevleke
print workshop
tiskarska delavnica
drawing woven workshop
delavnica risanja
sewing workshop
šivalna delavnica
Lamination
Laminiranje
starlinger coating
prevleka za starlinger
starlinger machine
starlinger stroj